NORDVEST

Arkitektonisk kaosNordvestkvarteret ligger på kanten af København -lige uden for brokvartererne og lige før forstæderne. Kvarter har et blakket ry, da det er præget af sociale problemer og er forfaldent mange steder.

Nordvestkvarterets historie

Rent arkitektonisk er kvarteret en blanding af boligbebyggelse og erhverv i det 20. århundredes forskellige afskygninger. Utterslev mark er det ældste navn for området, og antyder, at der i op til slutningen af 1800-tallet var et landdistrikt uden for København. Specielt befolkningstætheden på Nørrebro og forskellige virksomhedsejeres ønsker om større kår var baggrunden for at Utterslev langsom op gennem første halvdel af det 20. århundrede transformeredes fra land til by.

I starten var det primært småhuse og virksomheder. I løbet af 30’erne om at skabe nye funktionalistiske boligformer realiseret i den del af kvarteret. Omkring midten af det 20. århundrede var kvarteret fuldt udbygget og siden er nye bygninger generelt opført enkeltvis. Det betyder at de fleste bygninger er minimum 60 år gamle og mange af dem er slidte og er ikke, eller kun delvist, blevet renoveret.