FAQ

QR-kode: En todimensionel animation, der har funktion som en klassisk stregkode. Via kameraet i en smartphone kan denne kode aflæses. Det kræver et applikation, der kan læse qr-koder og de kan erhverves gratis. Læs mere på om qr-koder på wikipedia.

Audiowalk: